Empresa

DESGUACES ABELLO és una empresa creada l’any 2012 però, formada per gent amb una amplia expèriencia en el sector. Compromesos amb el medi ambient el nostre objectiu és seleccionar i reciclar tots els elements contaminants d’un vehicle (olis, líquids refrigerants, gas R134, filtres, etc..). I també recuperar i reciclar tots els materials que componen un vehicle (metalls, plàstic, vidre, pneumàtics, etc…). Som gestors de residus autoritzats amb el codi E 3113-12 i disposem d’unes instal·lacions de 17.000 m2 i totes les eines per oferir un bon servei als nostres clients.

DESGUACES ABELLO es una empresa creada el año 2012 pero formada por gente con una amplia experiencia en el sector. Comprometidos en el medio ambiente nuestro objetivo es seleccionar y reciclar todos los elementos contaminantes de una vehículo (aceites, líquidos refrigerantes, gas R134, filtros, etc…). Y también recuperar y reciclar todos los materiales que componen un vehículo (metales, plástico, cristal, neumáticos, etc…) Somos gestores de residuos autorizados con el código E 3113-12 y disponemos de unas instalaciones de 17.000 m2 y todos los medios para ofrecer un buen servicio a nuestros clientes..

Servicios

Tramitació Baixa Definitiva.

Tramitació certificat de destrucció.

Recollida de vehicles.

Servei de grua.

Compra de vehicles sinistrats.

Venda de recanvis.

Tramiatción Baja Definitiva.

Tramitación Certificado de Destrucción.

Recogida de vehículos.

Servicio de grúa.

Compra de vehículos siniestrados.

Venta de recambios

Contacta

Desguaces Abelló Talleres y recambios del automóvil SL Partida empreseguera, 66 CP 25192 LLEIDA 973 24 30 33
E-MAILS tirda@tirda.com | desguacesabello@hotmail.com
VER LOCALIZACIÓN EN GOOGLE MAPS
Your Message Has Been Sent! Thank you for contacting us.
Oops, An error has ocurred! See the marked fields above to fix the errors.